Vad är dränera?

– Juste! Alla kanske inte håller på intensivt med att renovera hus? Tänkte faktiskt inte på det. För ca 2 år sedan visste inte jag heller vad dränering var. Men nu jääävlar, det är det värsta som kan hända din trädgård xD hahah, men även det bästa? 😛 Det värsta är att trädgården är hemsk under en period.. 

Fakta….

Dränering innebär att man gräver diken för att dränera bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller gatu- och vägbygge. För att få bort fukten i källaren. Källarväggarna ska bli ”torra”. Väggen och vattnet ska inte komma i kontakt med varandra, alla hus bör dräneras var 30 år. 

En källarvägg dräneras genom att man gräver ett cirka 1 meter brett dike intill källarväggen, och ned mot en halv meter under nivån under husets grundsula, husets lägsta punkt. Längst ned i dräneringen lägger man med ett litet fall ett perforerat dräneringsrör vilket ska leda bort både grundvatten nedan ifrån och regnvatten ovanifrån. Röret leds bort från huset, till en stenkista eller till avlopps- eller dagvattensystem (vanligast till en dräneringsbrunn på tomten). Dräneringsröret ska läggas några decimeter ut från huset och rörets hjässa får i ledningens högsta punkt inte ligga högre än underkanten på husets bottenplatta.

Innan man lägger röret på plats, lägger man en fiberduk (geotextil) på botten. Dukens uppgift är att förhindra att omgivande jord blandas med gruset, och på sikt täpper till dräneringsledningen. När duken är på plats lägger man röret och häller på dräneringsgrus (makadam 8-16 mm). Gruset ska omsluta röret. Under röret ska det finnas omkring 3-10 cm grus, på sidorna och uppåt minst 20 cm, gärna mer. När gruset är på plats viker man över fiberduken, så att en ”tub” bildas. Har man mycket fiberduk är det bara en fördel om man från tuben låter duken fortsätta uppåt mot marknivån, som ett extra skydd mot jord. Sedan fyller man på med så kallat måttligt vattengenomsläppligt material (vanligtvis speciellt dräneringsgrus, eller ren makadam) som packas ordentligt. Allra överst avslutar man med ett cirka 30 cm tjockt bärlager, matjord bör inte läggas mot källarväggen samt att den övre ytan ska luta bort från husväggen. De 30 till 40 cm intill husväggen bör ej användas som blomrabatt utan bör prydas med dekorativa stenar eller singel.

2 thoughts on “Vad är dränera?

    • haha njaa bättre ju 😛 hehe. Typiskt mig xD haha.. Jo tack, verkligen såååå roligt.. blää, just nu hatar jag trädgården xD men det är ett måste :/

Kommentera