Grattis till Botvid & Seved!

Botvid betydelse…

Mansnamnet Botvid är ett fornnordiskt namn som kanske betyder ”den som skogen/träden botar/vårdar”.

Namnet är ovanligt i Sverige. Sedan 1950-talet har endast några enstaka personer per år fått namnet. 31 december 2005 fanns det totalt 201 personer i Sverige med namnet, varav 26 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1 pojke namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Seveds betydelse…

Mansnamnet Seved är en variant av den äldre formen Sigvid som är bildat två ord som betyder seger och träd. Namnet plockades in i almanackan 1901 tillsammans med en rad av andra gamla nordiska namn men blev aldrig någon riktig succé.
Namnet har aldrig varit vanligt. De senaste årtiondena har endast några fåtal pojkar i varje årskull fått namnet som andranamn och ingen som tilltalsnamn. 31 december 2005 fanns det totalt 936 personer i Sverige med namnet Seved varav 212 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 8 pojkar namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Idag 28/7

Saaaauu gott folk om ni vill ha ett ovanligt namn till er son så satsa på botvid eller seved xD hööhö….

 

 

Kommentera